Lưu ý: Plugin hiện tại không còn XỬ LÝ GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG ĐƯỢC do MOMO đã thay đổi chính sách.

Plugin đã chuyển thành miễn phí và phát triển tiếp tại trang https://wordpress.org/plugins/thanh-toan-quet-ma-qr-momozalo-paymoca-grab-airpay/

Chat Zalo
Gọi ngay